HOÀN TIỀN 30K KHI THANH TOÁN VAY TIÊU DÙNG (1-31/12/2020)