HOÀN TIỀN 10K KHI THANH TOÁN VAY TIÊU DÙNG (20-30/11/2020)