HOÀN TIỀN 20K KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN (20/11 - 30/11/2020)