HOÀN TIỀN 25K THANH TOÁN HÓA ĐƠN 16/11 - 30/11/2020)