HOÀN TIỀN 50% KHI THANH TOÁN VAY TIÊU DÙNG (6-11/11/2020)