HOÀN TIỀN 50% KHI THANH TOÁN VAY TIÊU DÙNG (4-12/12/2020)