SENPAY TẠM NGƯNG GIAO DỊCH ĐỂ NÂNG CẤP HỆ THỐNG NGÀY 31/10/2020