HOÀN TIỀN ĐẾN 40K KHI THANH TOÁN VÉ MÁY BAY (01-30/11/2020)