HOÀN TIỀN 20K KHI NẠP DATA 3G/4G (20/10 - 31/10/2020)