HOÀN TIỀN 10% KHI NẠP DATA 3G/4G (07 - 31/10/2020)