HOÀN TIỀN 20K KHI THANH TOÁN ĐIỆN (01 - 31/10/2020)