HOÀN TIỀN 20K KHI THANH TOÁN ĐIỆN (01 - 30/11/2020)