HOÀN TIỀN 20K KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN (11-20/12/2020)