HOÀN TIỀN ĐẾN 40K KHI THANH TOÁN VÉ MÁY BAY (01-31/10/2020)