HOÀN TIỀN ĐẾN 50K KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN ĐIỆN (1-31/12/2020)