VIETJET MỞ BÁN HẠNG VÉ PHỔ THÔNG LINH HOẠT (DELUXE).