HOÀN TIỀN 20K KHI THANH TOÁN ĐIỆN (21 - 30/09/2020)