Ưu đãi VietJet: 100 VẠN VÉ CHỈ TỪ 10,000Đ - BAY CẢ NĂM 2021