HOÀN TIỀN ĐẾN 10K KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN NƯỚC HOẶC INTERNET (04-30/09/2020)