HOÀN TIỀN ĐẾN 10K KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN NƯỚC HOẶC INTERNET (02-10/10/2020)