HOÀN TIỀN ĐẾN 25K KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN ĐIỆN (1-30/11/2020)