HOÀN TIỀN ĐẾN 25K KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN ĐIỆN (03-30/09/2020)