HOÀN TIỀN 15K KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN ĐIỆN (1-30/09/2020)