HOÀN TIỀN ĐẾN 10K KHI THANH TOÁN VÉ XEM PHIM (18-27/09/2020)