HOÀN TIỀN ĐẾN 50K KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN ĐIỆN (27-31/08/2020)