HOÀN TIỀN ĐẾN 50K KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN ĐIỆN (26-31/10/2020)