HOÀN TIỀN ĐẾN 50K KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN ĐIỆN (03-30/09/2020)