HOÀN TIỀN 30% KHI THANH TOÁN TIỆN ÍCH (13 - 31/08/2020)