HOÀN TIỀN 15K KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN ĐIỆN (10-31/08/2020)