MIỄN PHÍ 15KG HÀNH LÝ KÝ GỞI KHI MUA VÉ MÁY BAY (12/08-24/10/2020)