HOÀN TIỀN ĐẾN 10K KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN NƯỚC HOẶC INTERNET (7-16/08/2020)