HOÀN TIỀN ĐẾN 15K KHI NẠP TIỀN ĐIỆN THOẠI (06 - 31/08/2020)