HOÀN TIỀN 20K KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN ĐIỆN (1-31/08/2020)