HOÀN TIỀN 15K KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN ĐIỆN (11-20/12/2020)