HOÀN TIỀN 15K KHI THANH TOÁN ĐIỆN (1 - 31/08/2020)