HOÀN TIỀN 50% KHI THANH TOÁN TIỆN ÍCH (01 - 31/08/2020)