HOÀN TIỀN 35K KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN ĐIỆN (01-31/08/2020)