HOÀN TIỀN 25K KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN ĐIỆN (1-31/08/2020)