HOÀN TIỀN 15K KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN NƯỚC (1-31/08/2020)