TỔNG HỢP CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ GIAI ĐOẠN DỊCH BỆNH COVID-19 TẠI ĐÀ NẴNG TỪ CÁC HÃNG HÀNG KHÔNG.