HOÀN TIỀN ĐẾN 30K KHI MUA THẺ CÀO HOẶC NẠP TIỀN ĐIỆN THOẠI (24-31/07/2020)