HOÀN TIỀN ĐẾN 20K KHI MUA THẺ CÀO HOẶC NẠP TIỀN ĐIỆN THOẠI (24-31/07/2020)