HOÀN TIỀN ĐẾN 20K KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN ĐIỆN (5-31/08/2020)