HOÀN TIỀN ĐẾN 20K KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN ĐIỆN (21-31/07/2020)