HOÀN TIỀN ĐẾN 35K KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN ĐIỆN (01-30/09/2020)