HOÀN TIỀN ĐẾN 25K KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN ĐIỆN (7-16/08/2020)