HOÀN TIỀN 50% KHI THANH TOÁN TIỆN ÍCH (10 - 31/07/2020)