HOÀN TIỀN ĐẾN 20K KHI MUA VÉ MÁY BAY (8-31/7/2020)