HOÀN TIỀN ĐẾN 10K KHI MUA VÉ MÁY BAY (8-31/7/2020)