HOÀN TIỀN ĐẾN 30K THANH TOÁN TIỆN ÍCH KHI CHỨNG THỰC VÍ SENPAY (06-31/07/2020)